info@iranlogo.net
لوگوهای ثبت شده 512

با توجه به قوانین حق نشر ، نشر آرم و علائم کلیه  علائم تجاری به قصد اینکه  از آن بدون تغییر و در راه تبلیغ آن شرکت استفاده شود ایرادی ندارد و مسئولیت سوء استفاده از علائم به عهده فرد خاطی است.

در صورتی که شرکت خصوصی آرم خود را در قالب فایلی که کپی رایت طرح برروی آن قرار دارد برای ساخت فایل لایه باز یا قرار گیری برروی سایت ارائه دهد می بایست مجوز کتبی از طراح را ارئه نماید. بدهی است در غیر این صورت به آن درخواست ترتیب اثر داده نخواهد شد.
در صورتی که شماره ثبت شرکت درخواست کننده  با اطلاعات صاحبان آن مغایرت داشته باشد به در خواست پاسخ داده نمی شود.

مالک هر نشانه سازمان یا شرکت صاحب امتیاز آن می باشد بدیهی است در صورت درخواست مالک ، نشانه سایت حذف خواهد شد.